xarrat

xarrat
is. Ağac və taxtadan müxtəlif şeylər qayıran usta; doğramaçı. Bir yanda xarratlar taxta yonub rəndələyir, qapı-pəncərənin çərçivəsini yerinə salır, döşəməni düzəldirdilər. M. İ.. Xarratlar taxtaşalban işlərini qurtarmış, çilingərlər də mexanizmlərin əgər-əskiyini düzəldib qaydaya salırdılar. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nəccar — ə. xarrat, dülgər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • La Alpujarra — «Alpujarra» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Alpujarra (desambiguación). Pueblo de la zona central de la Alpujarra, Busquístar …   Wikipedia Español

  • bıçaqçı — is. 1. Bıçaq qayıran usta. Bakıda, ümumiyyətlə, peşəkarlar: bənna, xarrat, dəmirçi, bıçaqçı və sairə çox olardı. H. S.. 2. Bıçaq və s. itiləyən adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cilalama — «Cilalamaq»dan f. is. Mayeli cilalama dəzgahı. Xarrat cilalaması …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxluca — sif. və zərf Lap çox, bolluca, çox çox, bol bol. Ağac çoxluca meyvə gətirib. Çoxluca işim qalıb. – . . Gah vaxt olubdur ki, bəzilər bizdən soruşublar ki, belə bir vaxtda nə səbəbə siyasətdən, dumadan, hüquqdan, hürriyyətdən . . çoxluca bəhs… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşçıxaran — is. Daş karxanasında daş çıxarmaqla məşğul olan fəhlə. Bakıda ümumiyyətlə, peşəkarlar: bənna, xarrat, dəmirçi, . . daşçıxaran . . və sairə çox olardı. H. S.. // Sif. mənasında. Daşçıxaran maşın …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • emalatxana — is. <ər. emalat və fars. . . . xanə> 1. İstehsal və ya təmir müəssisəsi, habelə bu cür müəssisənin binası; karxana. Xarrat emalatxanası. Tikiş emalatxanası. – <İmran:> Yoldaşlar, bu günlərdə burada böyük emalatxana açılacaq. Ə. H..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hasil — <ər.> 1. sif. kit. Hüsula gələn, vücuda gələn, ortaya çıxan, törəyən. Hasil etmək – 1) almaq, əldə etmək. İzin hasil edəndən sonra Əhməd içəri daxil olub, . . əl əl üstə qoyub, salam məqamında durdu. (Nağıl). <Tağı Xudayar bəyə:> Mən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • havadar — 1. is. <ər. həva və fars. . . . dar> Birinin tərəfini saxlayan, ona tərəf çıxan, onu müdafiə edən; tərəfgir, tərəfkeş, tərəfdar. <Göyüş dayı:> Gəl oğul, gəl Məmməd, havadarım, gəl! Namusum, qeyrətim, etibarım gəl! Z. Xəlil. Müşavirədə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”